nadabezicNada Bezić diplomirala je 1988. na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku naMuzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, na istoj ustanovi 1996. magistrala i 2011. obranila doktorat iz muzikologije. Studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1992. Kao stipendistica Otvorenog društva Hrvatska stručno se usavršavala u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu, D.C. (1998.).

Od 1988. radi u Hrvatskom glazbenom zavodu, najprije kao poslovna tajnica, a od 1990. kao voditeljica knjižnice. U uredništvu je glasila HaGeZe od njegova pokretanja 1997. godine. Priređuje izložbe s glazbenom tematikom u HGZ-u, a povremeno i drugdje (KDVL, Knjižnica HAZU). Vodi obilaske zgrade HGZ-a za građanstvo i škole. Urednica je programskih knjižica društvenih koncerata HGZ-a. Mentorica je studentima muzikologije u izradi njihovih seminarskih radova na temelju građe iz HGZ-a.

Napisala je knjigu Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda uz 55. godišnjicu njegove obnove (1954–2009), Zagreb, 2009. Izvršna je urednica HGZ-ovog projekta Sabrana djela Blagoja Berse unutar kojeg je zajedno s Evom Sedak pripremila Bersin Dnevnik i Uspomene (Zagreb, 2010) za što su dobile Nagradu „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja.

Objavila je knjigu Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. (Zagreb, 2012), niz znanstvenih i publicističkih radova, od kojih su mnogi s tematikom iz povijesti HGZ-a.

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hrvatski glazbeni zavod
Gundulićeva 6-6a
10000 Zagreb

Podaci za plaćanje
OIB: 93966915493
IBAN: HR5723400091110039946
SWIFT: PBZGHR2X

Blagajna
pon - pet: 11-14 | 19-20 sati
a uvijek sat prije početka koncerta
tel: 48 30 822
blagajna@hgz.hr

Tajništvo 
pon - pet: 11-14 sati 
tel: 48 30 833 
fax: 48 30 701
hgz@hgz.hr 

Knjižnica i arhiv
pon | sri | pet: 11-14 sati
srijeda: 16-20 sati 
tel: 48 30 824
knjiznica@hgz.hr