Raspored događaja

25. 09. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Sfumato – Rahmanjinov: Liturgija sv. Ivana Zlatoustog | Tomislav Fačini dirigent

Ulaznice

50 kn | đaci, studenti, umirovljenici 30 kn | invalidi 25 kn

03. 10. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zagrebački kvartet

Mozart, S. Dedić, Beethoven

Ulaznice

50 kn | đaci, studenti, umirovljenici 40 kn

18. 10. 2018.

Velika dvorana

20:00

Glazbeni umjetnici

Tamara Coha Mandić flauta

Diana Grubišić Ćiković harfa

Ulaznice

60 kn | đaci, studenti, umirovljenici 40 kn

23. 10. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zagrebački solisti

Otvorenje 65. sezonePetrit Çeku gitara | Mendelssohn, Giuliani, Lisinski, Mozart

Ulaznice

80 kn | đaci, studenti, umirovljenici 60 kn

28. 10. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski barokni ansambl

Telemannia 5 | Nika Zlatarić viola da gamba i umjetničko vodstvo | G. Ph. Telemann

Ulaznice

75 kn | đaci, studenti, umirovljenici 50 kn

04. 11. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski komorni orkestar

Kazushi Ono dirigent – Dieter Flury flauta

Ulaznice

60 kn | đaci, studenti, umirovljenici 40 kn

06. 11. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Sfumato – Lisinski: Zborovi i popijevke | Tomislav Fačini dirigent

Ulaznice

50 kn | đaci, studenti, umirovljenici 30 kn | invalidi 25 kn

08. 11. 2018.

Velika dvorana

20:00

Glazbeni umjetnici Zagrebu

Leonid Sorokow violina – Ruben Dalibaltayan klavir

Ulaznice

60 kn | đaci, studenti, umirovljenici, invalidi, članovi HDGU-a i HGZ-a 48 kn

14. 11. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zagrebački kvartet

A. Marković, Haydn, Šostakovič

Ulaznice

50 kn | đaci, studenti, umirovljenici 40 kn

20. 11. 2018.

Velika dvorana

20:00

Guitarra viva

Pavel Steidl gitara | Paganini, Legnani, Mertz, Bach, Houghton, Domeniconi

Ulaznice

70 kn | đaci, studenti, umirovljenici 50 kn