Gudački kvartet Sebastian

20. koncertna sezona 2021./2022.

Prodaja ulaznica za 1. koncert na blagajni dvorane HGZ-a,  prodaja ulaznica za ostale koncerte na blagajni Lisinski

 

Subota, 9. listopada 2021. u 20 sati
HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Duhovne harmonije: Gregorijanski koral / Cithara octochorda
Davorin Kempf: Koralni preludij i fuga – praizvedba
Rudolf Matz: Gradišćanski kvartet
Vjekoslav Rosenberg Ružić: Plesni prizori op. 73, obradio za gudački kvartet: Felix Spiller
Camille Saint Saens: 2. gudački kvartet u G-duru, op. 153

Uz koncert izložba slika: Iva Zagoda
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Vanda Mikšić

 

Ponedjeljak, 31. siječnja 2022. u 20 sati
Koncertna dvorana Lisinski, mala dvorana

Duhovne harmonije: Gregorijanski koral / Cithara octochorda
Niccolo Paganini: 3. gudački kvartet u a-molu, op. 1a
Jazz standardi za saksofon i gudački kvartet
obradio: Saša Nestorović
gost: SAŠA NESTOROVIĆ, saksofon
Cesar Franck: Gudački kvartet u D-duru

Uz koncert izložba slika: Ksenija Turčić
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Sibila Petlevski

 

Ponedjeljak, 21. ožujka 2022. u 20 sati
Koncertna dvorana Lisinski, mala dvorana

Duhovne harmonije: Gregorijanski koral / Cithara octochorda
Renato Rožić: Sonata concertante, op. 47 – praizvedba
Gaetano Donizetti: 17. gudački kvartet u D-duru
Eduard Lalo: Gudački kvartet u Es-duru, op. 45

Uz koncert izložba slika: Ante Rašić
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Marijana Radmilović

 

Ponedjeljak, 9. svibnja 2022. u 20 sati
Koncertna dvorana Lisinski, mala dvorana

Duhovne harmonije: Gregorijanski koral / Cithara octochorda
Berislav Šipuš: praizvedba
Josip Štolcer Slavenski: 2. gudački kvartet, Lirski
Johannes Brahms: 2. kvintet za dvije violine, dvije viole i violončelo u G-duru, op. 111
gost: MARKO GENERO, viola

Uz koncert izložba slika: Snježana Ban
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Davor Ivanković

 

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN:

Anđelko Krpan, violina
Teodora Sucala Matei, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo