Hrvatski barokni ansambl

20. koncertna sezona 2019/20.

Velika dvorana u 20 sati

Nedjelja, 27.10.2019.

Nord&Sud
Enrico Onofri, violina i umjetničko vodstvo, Italija
Sammartini, Scarlatti, Leo, Durante

Nedjelja, 16.12.2019.

Exsultate!
Adrian Butterfield, violina i umjetničko vodstvo, Velika Britanija
Ivana Lazar, sopran, Ana Benić, flauta, Hiwote Tadesse, viola
Mozart na 430Hz!

Nedjelja, 26.01.2020.

Otac, sin i kum
Andreas Helm, oboa i umjetničko vodstvo, Austrija
Stjepan Nodilo, oboa, Manuela Mitterer, oboa,
Laura Vadjon, violina, Tanja Tortić, violina
S. Bach, C. P. E. Bach, G. Ph.Telemann

Nedjelja, 16.02.2020.

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno
Laurence Cummings, dirigent, Velika Britanija                   
Anabela Barić, sopran, Iva Krušić, mezzosopran,
Franko Klisović, kontratenor, Hugo Hymas, tenor
Handel

Nedjelja, 26.04.2020.

Rejouissance
Catherine Mackintosh, violina i umjetničko vodstvo, Velika Britanija
Krešimir Fabijanić, Vedran Kocelj, Zvonimir Lazar, trube,
Bank Harkay, Bruno Grošić, horne
Handel, Telemann

Nedjelja, 31.05.2020.

Réjouissons! 
Hervé Niquet, dirigent, Francuska
Krešimir Fabijanić, truba, Laura Vadjon, violina
Rameau, Telemann

 

 

Redovna cijena pretplatničkog ciklusa je 500 kn, a za učenike, studente, umirovljenike i stare pretplatnike 400 kn.

Cijena pojedinačne ulaznice je 75 kn, a za umirovljenike, učenike i studente 50 kn.