Naša zgrada

Naša zgrada Prvo sjedište Glazbenog društva (HGZ) bilo je u privatnoj kući na Griču, na današnjoj adresi Markovićev trg  2. Već nakon šest mjeseci Društvo se preselilo u Radićevu 16, a od 1829. do 1853. uprava i novoosnovana glazbena škola...

Saznajte više

Povijest Zavoda

Povijest Zavoda

Osnutak Hrvatski glazbeni zavod osnovan je kao društvo ljubitelja glazbe i po ustroju to je i danas. Prvi članovi upisani su u siječnju 1827., a do kraja godine, u tada malom Zagrebu s desetak tisuća stanovnika, bilo ih je čak stotinu i jedanaest...

Saznajte više

Postanite član!

Postanite član! Hrvatski glazbeni zavod ima redovite i počasne članove. Redovitim članom može postati poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, kao i strani državljanin, glazbenik ili prijatelj glazbe, koji pismenim putem zatraži primitak...

Saznajte više

Knjižnica i arhiv

Knjižnica Knjižnica HGZ-a sadrži muzikalije, knjige o glazbi i glazbene časopise. U 19. stoljeću to nije bila jedina glazbena knjižnica u Zagrebu, ali je svakako bila najznačajnija. Prve muzikalije nabavljene su usporedo s osnivanjem Društvenog...

Saznajte više

Riječ predsjednice

Poštovani poklonici glazbe, osobita mi je čast biti ravnateljicom Hrvatskog glazbenog zavoda, jedne od najstarijih i najuglednijih glazbenih institucija u Hrvatskoj, prve koncertne dvorane u Zagrebu, kolijevke glazbene naobrazbe i Muzičke...

Saznajte više