Hrvatski glazbeni zavod je potpisao ugovor sa Ministarstvom kulture i medija o bespovratnim sredstvima koja su mu dodijeljena iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem javnog poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda, Gundulićeva 6 i 6a

Trajanje projekta: 07.04.2020. – 30.05.2022. 

Ukupna vrijednost projekta:  57.178.606,10 HRK

Kontakt osoba: ravnateljica Romana Matanovac Vučković

Cilj projekta:  

Potres je prouzročio velike štete na povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, pojedinačnim kulturnim dobrima i preventivno zaštićenim dobrima, zgradama javne namjene te njihovim inventarima i zbirkama, sakralnim građevinama i njihovim inventarima na cjelokupnom gradskom području i gore navedenim županijama.

Kulturna baština zahtijeva individualan i cjelovit pristup. Cjelovita obnova podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnih dobara, sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja.

Cilj projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja. Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

Objava nabava na stranici:

www.strukturnifondovi.hr