Blagoje Bersa

B. Bersa, Fantasia breve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benić, Krešimir (1887–1961)
glazbeni pisac i dirigent
muzikalije, Benićevi tekstovi, korespondencija, osobna dokumentacija, koncertni programi i plakati

Bersa, Blagoje (1873–1934)
skladatelj, glazbeni pedagog i dirigent
muzikalije

Bruči, Rudolf (1917–2002)
skladatelj
muzikalije

Devčić, Natko (1914–1997) – depozit
skladatelj i glazbeni pedagog
muzikalije

Deželić, Sofija (1911–1985)
pijanistica i pedagog
1 svezak s poviješću obitelji Sofije Deželić i njezinim životopisom

Doroghy, Liga (1911–1979)
pjevačica
kritike, programi i plakati, osobni dokumenti

Dumičić, Petar (1901–1984)
pijanist, skladatelj, klavirski pedagog
rukopisi, novinski izresci, fotografije, korespondencija

Eisenhuth, Gjuro (1841–1891)
muzikalije

Fribec, Krešimir (1908–1996)
muzikalije

Geiger, Sidonija (1874–1944)
klavirski pedagog
osobni dokumenti, korespondencija

Geiger-Eichhorn, Antonija (1893–1971) – depozit
kritike, dnevnik nastupa, rukopisni memoari

Goglia, Antun (1867–1958)
muzički pisac, pravnik, violončelist
muzikalije, novinski izresci, koncertni programi

Huml, Vaclav (1880–1953)
violinist, glazbeni pedagog
fotografije, osobni dokumenti, korespondencija

Jozefović, Oskar (1890–1941)
dirigent, skladatelj
muzikalije, kritike, korespondencija, koncertni programi

Krežma, Franjo (1862–1881)
violinist, skladatelj
muzikalije, građa o Krežmi

Kunc, Božidar (1903–1964)
skladatelj, pijanist
muzikalije, programi i kritike

Lovrenčević, Thea (?–1979)
pjevačica
fotografije, koncertni programi i plakati, osobna dokumentacija, korespondencija

Lučić, Franjo (1889–1972)
skladatelj i glazbeni pedagog
muzikalije

Matačić, Lovro (1899–1985)
dirigent, operni režiser i skladatelj
muzikalije, korespondencija, koncertni programi i plakati, fotografije, priznanja

Matz, Rudolf (1901–1988)
skladatelj, dirigent, violončelist, pedagog
fotografije, korespondencija

Miranov, Ladislav (1900–1987) – depozit
muzikalije

Odak, Krsto (1888–1965)
skladatelj i glazbeni pedagog
muzikalije, korespondencija, programi i plakati

Papandopulo, Boris (1906–1991)
muzikalije, fotografije, korespondencija

Pejačević, Dora (1885–1923)
skladateljica
muzikalije, fotografije, programi, korespondencija

Pettan, Hubert (1912–1989)
glazbeni pedagog i pisac, skladatelj
svesci s novinskim izrescima

Pibernik, Zlatko (1926–2010)
skladatelj
muzikalije

Polić, Milutin (1883–1908)
skladatelj
muzikalije, novinski izresci

Schwarz, Rikard (1897–1942?)
skladatelj, dirigent, muzički pisac
muzikalije, korespondencija, kritike i programi

Stahuljak, Milan (1878–1962)
skladatelj i dirigent
osobni dokumenti, korespondencija, programi

Stančić, Svetislav (1895–1970) – depozit
kritike, programi i plakati, osobni dokumenti, korespondencija, muzikalije, fotografije

Szegedi, Aleksandar (1911–1970)
violinist
album s kritikama i programima, fotografije

Šlik, Miroslav (1898–1986)
violinist, skladatelj
muzikalije

Špehar, Zlata (1904–1970)
violinistica i pjevačica, glazbeni pedagog
osobni dokumenti, programi i plakati, fotografije, korespondencija

Tijardović, Ivo (1895–1976) – depozit
muzikalije

Vancaš, Antun (1867–1888)
skladatelj
muzikalije, osobni dokumenti

Vidošić, Tihomil (1902–1973)
skladatelj
muzikalije

Zlatić, Slavko (1910–1993)
skladatelj
muzikalije, tekstovi

Zrnc, Većeslav (1895–1979)
koncertni programi i plakati, novinski izresci

Županović, Lovro (1925–2004)
skladatelj i muzikolog
muzikalije, tekstovi, osobna dokumentacija