Hrvatski glazbeni zavod društvoje prijatelja glazbe i glazbenika amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga u kulturi i umjetnosti čiji je cilj njegovanje, unapređivanje i širenje glazbene umjetnosti, osobito hrvatske. Društvom upravlja ravnateljstvo, koje poput nadzornog odbora i časnog suda djeluje počasno, bez novčane naknade.

Niz godina ravnateljstvo je bilo sastavljeno samo od glazbenika amatera i ljubitelja glazbe različith zanimanja, a od 20. stoljeća njegovi su članovi i profesionalni glazbenici.

Broj članova ravnateljstva tijekom povijesti se mijenjao, danas ih je jedanaestero.

Predsjednica:

 • Romana Matanovac Vučković

Potpredsjednici:

 • Tamara Jurkić Sviben
 • Zoran Juranić

Tajnica: Vesna Šepat Kutnar

Članovi:

 • Tonči Bilić
 • Branka Bubalo Paliska
 • Dalio Despot
 • Vlasta Faist Maras
 • Anđelko Krpan
 • Pavao Mašić
 • Ante Topić

Nadzorni odbor:

 • Zdenka Kapko Foretić
 • Višnja Mažuran
 • Marina Novak

Časni sud:

 • Naima Balić
 • Silvio Foretić
 • Marino Tušek