Zbirka glazbala Franje Ksavera Kuhača pohranjena je u Etnografskome muzeju u Zagrebu. Sadržava 57 predmeta koje je Franjo K. Kuhač prikupio između 1857. i 1886., tijekom terenskih istraživanja na području Hrvatske, ali i šire, obuhvaćajući prostor cijelog Balkana. Zbirku je 1886. prodao Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu za 100 forinti. Ondje je bila pohranjena 34 godine. Hrvatski glazbeni zavod ju je 1920. predao na čuvanje i trajnu pohranu Etnografskome muzeju u Zagrebu, i to samo godinu dana nakon osnivanja te ustanove. Glazbala koja je Kuhač prikupio iznimno su važna, ne samo zato što je riječ o najstarijim sačuvanim primjercima, od kojih neki imaju i više od 250 godina, nego i zato što pokazuju kontinuitet glazbenih tradicija na određenom području.

Gotovo sva su glazbala detaljno i stručno obrađena u prvoj opsežnoj etnoorganološkoj studiji u Hrvatskoj Prilog za poviest glasbe južnoslavjenske: kulturno historijska studija (1877. – 1879., 1882.). Tako su sačuvani vrijedni podaci o kulturnom i društvenom kontekstu te načinu izrade određenih glazbala. Zbirka je 1984. prvi i jedini put u cijelosti predstavljena javnosti, i to u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na izložbi Franjo Ksaver Kuhač – život i djelo postavljenoj u povodu 150. obljetnice Kuhačeva rođenja.

Voditeljica zbirke je mr. sc. Željka Petrović Osmak, viša kustosica.