Hrvatski glazbeni zavod

hgz@hgz.hr
Tel. +385 (0)1 48 30 199

Rezervacija dvorane

Maria Mesarić
dvorana@hgz.hr
Tel. +385 (0)1 48 30 199

Rad sa strankama: po dogovoru, uz prethodnu najavu

Ured predsjednice

Maria Mesarić, asistentica predsjednice
predsjednica@hgz.hr
Tel. +385 (0)1 48 30 199

Rad sa strankama: po dogovoru, uz prethodnu najavu

Knjižnica

Nada Bezić, voditeljica knjižnice i zbirke arhivske građe
knjiznica@hgz.hr
Tel. +385 (0)1 48 30 824

Blagajna

blagajna@hgz.hr
Tel. +385 (0)1 48 30 822
Radno vrijeme:  od ponedjeljka do petka, od 11 do 13 sati i od 18 do 20 sati te uvijek jedan sat prije početka koncerta za koji se plaćaju ulaznice.

Blagajna HGZ-a neće raditi u periodu od 30.09. do 07.10.2020.

Povrat novca za sve koncerte koji se nisu održali od 13.3.2020. pa nadalje a za koje ste kupili ulaznice, vršiti će se od 12.10.2020. pa nadalje.