Poziv na Izbornu skupštinu Hrvatskog glazbenog zavoda

POZIV ČLANOVIMA HRVATSKOGA GLAZBENOG ZAVODA NA IZBORNU SKUPŠTINU

U skladu s člankom 19. stavkom 1. Statuta Hrvatskog glazbenog zavoda sazivam izbornu skupštinu  Hrvatskog glazbenog zavoda, za dan 14. studenog 2022. godine u 17.30 sati u dvorani Stančić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12.
 
Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine, biranje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, biranje radnog predsjedništva, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine, usvajanje Dnevnog reda Skupštine
2. Biranje članova Izbornog i Provjerbenog povjerenstva
3. Usvajanje zapisnika s prethodne skupštine održane 28. veljače 2022.
4. Izvještaj Predsjednice i Ravnateljstva o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda u 2022. godini s planom aktivnosti do kraja godine, uz posebni naglasak na tijek obnove
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Ravnateljstva HGZ-a
7. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Nadzornog odbora HGZ-a
8. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Časnog suda HGZ-a
9. Financijski plan za 2023. godinu
10. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga glazbenog zavoda
11. Imenovanje likvidatora
12. Razno
 
Romana Matanovac Vučković,
predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda
 
Zagreb, 31. listopada 2022.