Ponedjeljak - petak: 11 - 13 i od 18 - 20, Subota i nedjelja: dva sata prije koncerta
Gustav Prandau (1807 – 1885.) vlastelin

1827 – 1828.