Julije Drohobeczky (1853 – 1934.) biskup, politički i kulturni djelatnik

1893 – 1919.