Ponedjeljak - petak: 11 - 13 i od 18 - 20, Subota i nedjelja: dva sata prije koncerta
Marcel Bačić (r. 1948.) akademski slikar-grafičar

2002. – 10. 1. 2018.