Ponedjeljak - petak: 11 - 13 i od 18 - 20, Subota i nedjelja: dva sata prije koncerta
Niko Đurić (r. 1950.) pravnik

14. 3. – 29. 11. 2018.