2. koncertna sezona 2019.

Velika dvorana u 20 sati

Četvrtak, 07.02.2019.

Bruno Vlahek klavir

Četvrtak, 07.03.2019.

Krešimir Bedek gitara

Četvrtak, 04.04.2019.

Renata Pokupić mezzosopran
Renata Hill klavir

Četvrtak, 17.10.2019.

Ivo Dropulić violina

Četvrtak, 14.11.2019.

Monika Leskovar violončelo
Ivana Švarc Grenda klavir

Četvrtak, 05.12.2019.

Ivan Krpan klavir

 

Cijena pretplate je 300 kn. Popust za učenike, studente, umirovljenike, invalide, članove HDGU-a i HGZ-a iznosi 20% pa je cijena 240 kn

Cijena pojedinačne ulaznice je 70 kn. Cijena za učenike, studente, umirovljenike, invalide, članove HDGU-a i HGZ-a je 50 kn.

Pretplata i pojedinačne ulaznice mogu se kupiti na blagajni Hrvatskoga glazbenog zavoda.

Organizator: Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika