33. koncertna sezona 2020/21.

Ponedjeljak, 26. listopada 2020.
Velika dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda, u 20 sati

E. Elgar: Introdukcija i Allegro
B. Bjelinski: Koncert za klarinet
P.I. Čajkovski: Serenada za gudače

DUJE STANIĆ, klarinet
DAVOR KELIĆ, dirigent

Srijeda, 9. prosinca 2020.
Velika dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda, u 20 sati

W.A. Mozart: Divertimento F- dur, KV 138
J. Neruda: Koncert za trubu u Es-duru
P.I. Čajkovski: Melodrama iz Snjeguljice
N. Skalkottas: 5 grčkih plesova za gudače
J.B. Arban: Karneval u Veneciji

VJERAN JEŽEK, truba
MIRAN VAUPOTIĆ, dirigent

Utorak, 9. veljače 2021.
KD Vatroslav Lisinski u 19:30 sati

A. Shor: Klavirski koncert “Travel Notebook”
S. Mercadante: Koncert za flautu u e-molu
W.A. Mozart: Simfonija br. 31 “Paris”

STEFANO MAFFIZZONI, flauta
PHILIPP KOPACHEVSKY, glasovir
FILIPPO ARLIA, dirigent

Subota, 6. ožujka 2021.
Velika dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda, u 20 sati

Večer opernih arija
umjetnička savjetnica Dunja Vejzović

solisti naknadno
MATIJA FORTUNA, dirigent

Subota, 17. travnja 2021.
Velika dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda, u 20 sati

J. Sibelius: Romanca u C-duru
W.A. Mozart: Klavirski koncert br. 21, KV 467
G. Verdi: Simfonija za gudače

ANTONIO DI CRISTOFANO, glasovir
GIANCARLO DE LORENZO, dirigent

Utorak, 11. svibnja 2021.
Velika dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda, u 20 sati

J. Turina: La oración del torero
E. Toldrà: Vistes al mar
E. Granados: Intermedio iz opere Goyescas
M. de Falla: Siete canciones populares españolas

MARIJA KUHAR ŠOŠA, sopran
MIRAN VAUPOTIĆ, dirigent

 

Cijena pretplate: 240 kn | cijena pretplate s popustom: 180 kn (popust ostvaruju studenti i umirovljenici)

Cijena ulaznice: 80kn | cijena ulaznice s popustom: 60kn (popust ostvaruju studenti i umirovljenici)