Hrvatski glazbeni zavod društvo je prijatelja glazbe i glazbenika amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga u kulturi i umjetnosti čiji je cilj njegovanje, unapređivanje i širenje glazbene umjetnosti, osobito hrvatske. Društvom upravlja ravnateljstvo, koje poput nadzornog odbora i časnog suda djeluje počasno, bez novčane naknade.

Niz godina ravnateljstvo je bilo sastavljeno samo od glazbenika amatera i ljubitelja glazbe različith zanimanja, a od 20. stoljeća njegovi su članovi i profesionalni glazbenici.

Broj članova ravnateljstva tijekom povijesti se mijenjao, danas ih je sedam.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica

Tamara Jurkić Sviben, potpredsjednica

Jana Haluza, članica Ravnateljstva

Marija Saraga, članica Ravnateljstva

Zoran Juranić, član Ravnateljstva

Anđelko Krpan, član Ravnateljstva

Tonči Bilić, član Ravnateljstva