Članstvo

Postanite član!

Hrvatski glazbeni zavod u redovito članstvo prima ljubitelje i štovatelje glazbene umjetnosti.

Članovi su dužni plaćati članarinu. Članarina se plaća za kalendarsku godinu.

Članarina za 2019. iznosi:

 • redovita: zaposleni građani – 120 kn
 • s popustom: umirovljenici, studenti, članovi društvenih ansambla HGZ-a – 60 kn
 • počasna – bez plaćanja

Popis članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke: osobno ime, OIB, datum rođenja, datum pristupa, kategoriju članstva (redoviti, s popustom, počasni). U članstvo se primaju punoljetni građani Republike Hrvatske i strani državljani.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Ravnateljstvo. Protiv negativne odluke Ravnateljstva može se staviti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. (članak VII.9.2 Statuta)

Pristupnica se može preuzeti niže (PDF), a također se može dobiti na blagajni HGZ-a. Članarina se može uplatiti na blagajni HGZ-a ili na račun HGZ-a: IBAN HR5723400091110039946

Članstvo prestaje istupom koji se zatraži pismenim putem, zbog neplaćanja članarine tri godine zaredom ili zbog djelovanja protiv svrhe, ciljeva, interesa i ugleda HGZ-a.

Članovi uživaju sljedeće povlastice

 • Jedna besplatna ulaznica po koncertu društvenih ansambla HGZ-a: Društvenog orkestra, Društvenog jazz orkestra, Društvenoga komornog ansambla i Društvenog zbora.
 • Jedna besplatna ulaznica za koncert u ciklusu ansambla/organizatora: Zagrebačkih solista, Hrvatskoga komornog orkestra, Guitarra viva, Hrvatskoga baroknog ansambla, Zagrebačkog kvarteta, Zbora HRT i Udruge profesionalnih glazbenika Diapason.
 • Ove besplatne ulaznice mogu se dobiti pod uvjetom da organizator koncerta određeni broj svojih ulaznica prepusti članovima putem blagajne HGZ-a sedam dana prije koncerta. Rezervacije nisu moguće.
 • Primanje mjesečnoga glasila HaGeZe poštom ili elektroničkom poštom (devet brojeva godišnje).
 • Primanje tjednih obavijesti o koncertnim i drugim događajima u HGZ-u putem elektroničke pošte.

Članovi mogu sudjelovati u radu amaterskih ansambala

 • Društvenog orkestra
 • Društvenog jazz orkestra
 • Društvenoga komornog ansambla
 • Društvenog zbora
 • uz odobrenje umjetničkih voditelja.

Ovime ostvaruju sljedeće povlastice:

 • dvije besplatne ulaznice za koncert na kojem sudjeluju kao izvođači
 • svaka sljedeća ulaznica po pogodovnoj cijeni od 10 kn

Statut HGZ-a (PDF)Pristupnica (PDF)

Pristupnica za članstvo