Hrvatski glazbeni zavod otvoren je za suradnju s kulturnim, obrazovnim i socijalnim ustanovama, udrugama u kulturi i obrazovanju, umjetničkim organizacijama, gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu. Tradicija njegovanja glazbene, prije svega hrvatske umjetnosti, duga 190 godina, kao i naziv u kojem se ističe pridjev hrvatski, potiču nas i obvezuju na djelovanje izvan našeg zagrebačkog doma.

Veselimo se svakom susretu i suradnji s ustanovama, institucijama, organizatorima kulturnih događaja te ljubiteljima i poštovateljima glazbene umjetnosti.


Lipik

manifestacija Lipanj u Lipiku
3. lipnja 2017., Kursalon
koncert Društvenog orkestra HGZ-a, dirigent: Zoran Juranić
program: Mozart, Haydn, Sorkočević, Tijardović, Bersa, Gluck


Zadar

Koncertni ured Zadar
od 13. do 21. veljače 2017., manifestacija Glazba u palači, svečani glazbeni program u povodu otvorenja Kneževe palače
16. veljače 2017., predavanje Nade Bezić O Blagoju Bersi i njegovim gradovima (Zadar, Zagreb) i predstavljanje izdanja iz istraživačko-izdavačkog projekta Sabrana djela Blagoja Berse Hrvatskoga glazbenog zavoda


Karlovac

Gradsko kazalište Zorin dom
4. veljače 2017.
gostovanje Društvenog orkestra HGZ-a, dirigent: Zoran Juranić
program: glazba za gudače


Ivanić-Grad

Mala dvorana Doma kulture
8. lipnja 2016.
koncert Društvenog orkestra i Zbora HGZ-a u suradnji s Vokalnim ansamblom „Milka Trnina“, dirigenti: Zoran Juranić i Branka Bubalo-Paliska
program: J. Štolcer-Slavenski, A. Sorkočević


Zagreb

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22. travnja – 6. svibnja 2016.
izložba Knjiga i glazba
autorice: Nada Bezić i Seadeta Midžić

 


Zagreb

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / uz manifestaciju Noć knjige
22. travnja 2016.
Predavanje Nade Bezić: Art déco na izdanjima iz Knjižnice HGZ-a
Izložba Art déco u HGZ-u, postavljena 2011., potaknula je autoricu na istraživanje koje je rezultiralo dvama većim znanstvenim radovima. U njima se otkriva kako je i zašto blago iz knjižnice HGZ-a do sada bilo nepoznato povjesničarima umjetnosti.