23. Festival sv. Marka

Četvrtak, 29. travnja 2021.
Velika dvorana u 20 sati

23. Festival sv. Marka
Ivan Krpan, glasovir

Program :
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses (Poetske i religiozne harmonije), S. 173

Organizator: Marko fest doo.

Radi ograničenog broja posjetitelja molimo poslati upit za rezervaciju mjesta : fest.svmarko@gmail.com

Sve dodatne informacije možete pronaći na www.festivalsvmarka.hr

 

Ponedjeljak, 03. svibnja 2021.
Velika dvorana u 20 sati

23. Festival sv. Marka
Lucija Stilinović, flauta
Zrinka Ivančić–Cikojević, glasovir
Veronika Ćiković, harfa

Program:
Robert Schumann: Tri romance op. 94 za obou i glasovir (obr. Jean-Pierre Rampal)
Sergej Prokofjev: Sonata za flautu i klavir u D-duru, op. 94

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludij za poslijepodne jednog fauna),
za flautu i harfu (obr. Judy Loman)

André Jolivet: Chant de Linos (Linosova pjesma) za flautu i glasovir

Organizator: Marko fest doo.

Radi ograničenog broja posjetitelja molimo poslati upit za rezervaciju mjesta : fest.svmarko@gmail.com

Sve dodatne informacije možete pronaći na www.festivalsvmarka.hr