57. Glazbena tribina

Nedjelja, 21. veljače 2021.
Velika dvorana u 20 sati

57. Glazbena tribina: Ansambl Antiphonus

Ansambl Antiphonus:
Monika Cerovčec, sopran
Anabela Barić, sopran
Martina Borse, alt
Franko Klisović, alt
Matija Fortuna, tenor
Jurica Petar Petrač, tenor
Siniša Galović, tenor
Vjekoslav Hudeček, bas
Tomislav Fačini, bas, umjetnički voditelj

Vlatka Peljhan, violina
Vanja Lisjak, trombon
Vid Veljak, violončelo
Viktor Čižić, MIDI klavijatura
Stjepan Vuger, dirigent

Tristan Murail: …amaris et dulcibus aquis, za mješoviti zbor, MIDI klavijaturu i elektroniku
Kaija Saariaho: Tag des Jahrs, za sedam glasova i elektroniku
Davor Branimir Vincze: Atargatis II, za sopran i violinu
Margareta Ferek-Petrić: Silentium, za četiri glasa i trombon
Sara Glojnarić: Mixtape, za glas i violončelo

Organizator:
Cantus doo/HDS

Info o ulaznicama:
Koncert nije otvoren za javnost.