Cantus Ansambl

Cantus Ansambl
2. koncert koncertnog ciklusa, sezona 2020./2021
Organizator: Hrvatsko društvo skladatelja
Velika dvorana HGZ-a, u 20h

Berislav Šipuš, dirigent
Martina Gojčeta Silić, mezzosopran
Marta Schwaiger, sopran
Saša Nestorović i Dragan Sremec, sopran saksofoni
Ivan Novinc, violina

u povodu 75. obljetnice HDS-a

Ruben Radica, Litania Sanctorum pro Papa Ioanne Paulo
Šimun Matišić, Šlomlek Maryam, za sopran, dva sopran saksofona i ansambl, praizvedba
Natko Devčić, Concertino za violinu i komorni ansambl
Silvio Foretić, Valse macabre, za glas i salonski orkestar

Godina 2020., ali i sezona 2020./21. za Hrvatskog društvo skladatelja obiluje važnim datumima i obljetnicama. Osim što Cantus Ansambl slavi svoj 20. rođendan, Muzički biennale Zagreb, festival koji ga je samog i iznjedrio, slavi svojih velikih 60.
Međutim, svega navedenog ne bi ni bilo da nije bilo skladatelja koji su se prije 75 godina skupili, ujedinili te oformili – Hrvatsko društvo skladatelja.
Stoga, ovim koncertom Ansambl će se prisjetiti nekih od važnijih, ali ujedno i onih s kojima je često i surađivao – Silviom Foretićem i Rubenom Radicom. Gotovo pa stalna suradnica Ansambla je i mezzosopranistica Martina Gojčeta Silić koju ćemo ponovno imati prilike čuti u – za recentni kontekst globalne pandemije iznimno zanimljivom komadu Silvia Foretića, Valse macabre.
A u Concertinu Natka Devčića Ansambl će pratiti upravo vlastitog dugogodišnjeg koncertnog majstora, violinistu Ivana Novinca. Ovaj koncert bit će i prilika prvi puta čuti novo djelo mladog skladatelja i udaraljkaša Šimuna Matišića, u kojem će se kao solistica pojaviti i sopranistica Marta Schwaiger te saksofonisti Saša Nestorović i Dragan Sremec.