Glazbene šetnje u rujnu

Uz potporu Turističke zajednice Grada Zagreba projekt Glazbene šetnje Gornjim gradom i Mirogojem realizira dr. sc. Nada Bezić, muzikologinja i knjižničarka, voditeljica knjižnice i arhiva Hrvatskog glazbenog zavoda.

 Četvrtak, 08. rujna u 17 sati, Glazbena šetnja Gornjim gradom (početak šetnje: na dnu Mesničke ulice, kod kipa A. Kačića Miošića)

Srijeda, 14. rujna u 16,30 sati, Glazbena šetnja Mirogojem (početak šetnje: na ulazu kod arkada na Aleji Hermanna Bollea, kraj kioska sa svijećama, autobusna stanica nakon “Ruđera” ako se dolazi iz smjera Kaptola)

 Srijeda, 21. rujna u 16,30 sati, Glazbena šetnja Gornjim gradom (početak šetnje: na dnu Mesničke ulice, kod kipa A. Kačića Miošića)

Šetnje su besplatne i traju oko 90 minuta.

Predbilježbe na: knjiznica@hgz.hr ili 098 9025014.