Hrvatski komorni orkestar

Utorak, 22. lipnja 2021.
Velika dvorana u 20 sati

Koncert Hrvatskog komornog orkestra

Program:
W.A. Mozart: Divertimento F- dur, KV 138
J. Neruda: Koncert za trubu u Es-duru
N. Skalkottas: 5 grčkih plesova za gudače
J.B. Arban: Karneval u Veneciji

VJERAN JEŽEK, truba
​MIRAN VAUPOTIĆ

Organizator: Hrvatski komorni orkestar

Info o ulaznicama: 60 i 40 (studenti i umirovljenicic), pretplate 200 kn, stari članovi 150 kn.
Prodaja ulaznica na blagajni Hrvatskog glazbenog zavoda radnim danom od 11 do 13 i 18 do 20 sati te jedan sat prije početka koncerta, tel. 4830 822.
Internetska prodaja na https://hgz.kupiulaznicu.hr/