Hrvatski komorni orkestar

Subota, 17. travnja 2021.
Velika dvorana u 20 sati

Koncert Hrvatskog komornog orkestra

Program:

J. Sibelius: Romanca u C-duru
W.A. Mozart: Klavirski koncert br. 21, KV 467
G. Verdi: Simfonija za gudače

ANTONIO DI CRISTOFANO, glasovir
​GIANCARLO DE LORENZO, dirigent

Info o ulaznicama: 60 i 40 (studenti i umirovljenici), pretplate 200 kn, stari članovi 150 kn
Internetska prodaja ulaznica na https://hgz.kupiulaznicu.hr/

Organizator: Hrvatski komorni orkestar