Poziv na Skupštinu

POZIV ČLANOVIMA HRVATSKOGA GLAZBENOG ZAVODA NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKOGA GLAZBENOG ZAVODA

koja će se održati u ponedjeljak, 6. srpnja 2020. u 18:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, Gundulićeva 6a, Zagreb

Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine, uvodna riječ predsjednice Ravnateljstva, biranje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, radnog predsjedništva, usvajanje poslovnika o radu Skupštine, biranje provjerbenog povjerenstva, usvajanje Dnevnog reda Skupštine
2. Usvajanje zapisnika Redovne skupštine HGZ-a održane 18.12.2019.
3. Izvještaj o stanju zgrade i učinjenim naporima nakon potresa i korona krize
4. Izvještaj o donacijskoj kampanji za sanaciju zgrade
5. Financijski izvještaj za 2019. godinu
6. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
7. Izvještaj Ravnateljstva HGZ-a o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda u 2019. godini
8. Izvještaj Nadzornog odbora
9. Plan organizacije rada knjižnice i arhiva
10. Izvještaj o uplatama članarina kroz zadnjih 5 godina i rasprava o tekućim problemima članstva
11. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga glazbenog zavoda (reorganizacija rada knjižnice i arhiva i članarine)
12. Razno