Ravnateljstvo u obilasku gradilišta

Predsjednica, članovi Ravnateljstva i članovi Nazornog odbora Hrvatskog glazbenog zavoda obišli su zgradu, a s tijekom radova upoznao ih je arhitekt Roman Šilje, glavni projektant konstruktivne i cjelovite obnove.

Konstrukcijska obnova HGZ-a odvija se temeljem sredstva koja su nam dodijeljena putem Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Na fotografiji (s lijeva na desno): Marija Saraga, Marina Novak, Tamara Jurkić Sviben, Anđelko Krpan, Roman Šilje, Romana Matanovac Vučković, Zoran Juranić, Jana Haluza, Mladen Boršić i Dražen Domjanić.