Mjesečno glasilo HaGeZe izlazi od studenoga 1997., i to devet brojeva godišnje, od listopada do lipnja. Riječ je o glasilu udruge društva prijatelja glazbe i glazbenih amatera, što Hrvatski glazbeni zavod jest. U njemu članovi pronalaze korisne informacije o planovima i programima, pozive na koncerte i obljetnice HGZ-a, ali i informacije o glazbenim događajima drugih organizatora, izložbama, glazbenim izdanjima, manifestacijama i festivalima. Posebnu pozornost uredništvo glasila pridaje feljtonima iz pera renomiranih muzikologa, dirigenata, skladatelja, pijanista, povjesničara umjetnosti, publicista, književnika, slikara, jezikoslovaca i teatrologa.

HaGeZe nastoji istodobno donositi jednostavne, korisne obavijesti te visokovrijedne znanstvene i multidisciplinarne tekstove o glazbi, reportažne prikaze glazbenog života i predstavljanja bogate hrvatske glazbene baštine, za što su Knjižnica i Zbirka arhivskoga gradiva Hrvatskoga glazbenog zavoda neiscrpno vrelo.

Urednice glasila su Nada Bezić i Seadeta Midžić.

Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda glasilo dobivaju besplatno na kućnu adresu. Za ostale građane dostupno je u ograničenom broju na blagajni HGZ-a.

ISSN 1332-1129 (tisak)

ISSN 1132-1137 (elektroničko izdanje)

 

Glasila HGZ-a