Mjesečno glasilo HaGeZe izlazi od studenoga 1997., i to devet brojeva godišnje, od listopada do lipnja. U njemu članovi HGZ-a pronalaze korisne informacije o planovima i programima, pozive na koncerte i priredbe HGZ-a, ali i informacije o glazbenim događajima drugih organizatora, izložbama, glazbenim izdanjima, manifestacijama i festivalima. HaGeZe nastoji donositi i visokovrijedne znanstvene i multidisciplinarne tekstove o glazbi, reportažne prikaze glazbenog života i predstavljanja bogate hrvatske glazbene baštine, za što su Knjižnica i Zbirka arhivskoga gradiva Hrvatskoga glazbenog zavoda neiscrpno vrelo.

Urednice glasila su Nada Bezić i Seadeta Midžić.

Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda glasilo dobivaju besplatno na kućnu adresu. Za ostale građane dostupno je u ograničenom broju na blagajni HGZ-a.

ISSN 1332-1129 (tisak)
ISSN 1132-1137 (elektroničko izdanje)

Novo

HaGeZe, ožujak 2020.

2019/20.

2018/19.

2017/18.

2016/17.